pieniądze

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to pojęcie, które nie dla każdego może być od razu jasne i oczywiste. Mało kto wie, kto może być rezydentem podatkowym i czego dotyczy cała ta procedura. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat rezydencji podatkowych.

Rezydent podatkowy – co warto wiedzieć?

Miejsce, w którym rezydent zobowiązuje się, że będzie wypełniał zobowiązania podatkowe to nic innego jak rezydencja podatkowa. Rezydentem podatkowym może zostać np. obywatel Hiszpanii, Niemiec, Włoch czy innych państw.
W Polsce rezydent podatkowy, zgodnie z obowiązującym prawem powinien posiadać specjalny certyfikat podatkowy. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest definiowany jako zaświadczenie o miejscu zamieszkania danego podatnika. Jest on wydany przez właściwy organ administracyjny.

Dodatkowe informacje na temat rezydencji podatkowych

Warto określić, kto może w ogóle zostać polskim rezydentem podatkowym. Zgodnie z informacjami zebranymi na podstawie polskiego prawa, za osobę, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, uważa się osoby fizyczne:
1. posiadające na terytorium Polski centrum osobistych lub gospodarczych interesów,
2. przebywające na terytorium Polski przez dłuższy czas niż 183 dni w roku.
Jeżeli ktoś spełnia jeden z tych dwóch warunków, może zostać uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Warto zaznaczyć, że przez centrum interesów osobistych uznaje się np. posiadanie w Polsce rodziny, działalność, która ma związek z aktywnością społeczną, kulturalną, obywatelską czy polityczną. Z kolei przez interesy gospodarcze dotyczą działalności gospodarczej, kredytów i majątku, miejsca zatrudnienia, inwestycji itd.

W tym dziale  Ergonomiczne meble biurowe, czym są?

Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy

Osoba, która nie zamieszkuje na terenie RP podlega obowiązkowym rozliczeniom podatkowym od dochodów. Oznacza to, że dana osoba ma ograniczony obowiązek podatkowy i nie jest rezydentem.
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba fizyczna, która mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Nie ma tutaj znaczenia miejsce źródeł przychodów.
Polskie prawo narzuca obowiązek rozliczania dochodów wszystkim osobom, które posiadają polską rezydencję podatkową. Podstawą prawną dotyczącą rezydencji podatkowej, jest ustawa o podatku dochodowym os osób fizycznych, która została wydana 26 lipca 1991 roku. W przypadku rezydentury podatkowej jest mowa o nieograniczonym obowiązku podatkowym, ponieważ rezydent musi rozliczyć wszystkie dochody w kraju swojej rezydencji podatkowej, bez względu na tym w jakim kraju zostały one uzyskane.
Jeżeli jakiś podatnik ma swoje stałe miejsce zamieszkania w dwóch państwach, to to o tym, gdzie będzie rozliczał swój podatek decydują przede wszystkim powiązania osobiste oraz gospodarcze. Kiedy nie można jednoznacznie określić rezydencji podatkowej, to bierze się pod uwagę miejsce, w którym podatnik przebywa i jego obywatelstwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *