osoba przegląda internet

Zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej

Komisja Unii Metropolii Polskich ds. Społecznych ustaliła, że konieczne są zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej (https://metropolie.pl/artykul/postulaty-komisji-ump-ds-spolecznych-dot-zmian-w-finansowaniu-domow-pomocy-spolecznej-1). Postulaty swoje skierowała do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Nie jest pewne, czy zostaną one wprowadzone, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej część z nich dojdzie do skutku. Według UMP, zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej miałyby polegać…Continue reading Zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej