osoba przegląda internet

Zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej

Komisja Unii Metropolii Polskich ds. Społecznych ustaliła, że konieczne są zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej (https://metropolie.pl/artykul/postulaty-komisji-ump-ds-spolecznych-dot-zmian-w-finansowaniu-domow-pomocy-spolecznej-1). Postulaty swoje skierowała do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Nie jest pewne, czy zostaną one wprowadzone, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej część z nich dojdzie do skutku.

Według UMP, zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej miałyby polegać między innymi na zrównaniu praw i przywilejów pracowników zawodów medycznych pracujących w domach pomocy społecznej (przede wszystkim pielęgniarek) z prawami pracowników pracujących w placówkach medycznych. Zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej miałyby obejmować zmianę na finansowanie dochodów pielęgniarek przez NFZ. Obecnie pielęgniarki pracujące w domach pomocy społecznej otrzymują wynagrodzenie z samorządów, przez co jest ono niższe niż w tym samym zawodzie w placówkach medycznych. Nie mają również gwarantowanej corocznej podwyżki, jak w przypadku pielęgniarek pracujących w szpitalach i innych placówkach medycznych.

Kolejną zmianą w finansowaniu domów pomocy społecznej miałoby być modyfikacja ustawy o pracownikach samorządowych, która pozwoliłaby na zatrudnianie pracowników pomocniczych między innymi na umowę zlecenie. Dzięki temu domy pomocy społecznej mogłyby zatrudniać pracowników na część etatu, co spowodowałoby redukcję kosztów zatrudnienia pracowników pozamedycznych. Za sprawą takiej zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej można by było zapewnić bardziej elastyczne formy zatrudnienia, dzięki czemu szukanie odpowiednich i wykwalifikowanych pracowników byłoby prostsze.

W tym dziale  Ergonomiczne meble biurowe, czym są?

Kolejnym postulatem UMP jest przywrócenie rachunku dochodów własnych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy. Obecnie domy pomocy społeczne są w całości finansowane ze środków publicznych, co uniemożliwia prowadzenie jednocześnie działalności gospodarczej. Zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej, według postulatów UMP, mogłyby obejmować wprowadzenie rachunku dochodów własnych, dzięki czemu domy pomocy społecznej mogłyby między innymi otrzymywać darowizny na określone cele swojej działalności, a także sprzedawać prace realizowane w ramach terapii zajęciowej. Kolejnym pomysłem jest także dopuszczenie oferowania miejsc komercyjnych w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Odpłatność za taki pobyt miałaby być odprowadzana na rachunek dochodów własnych domu pomocy społecznej.

Nie wiadomo jeszcze, czy te zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej dojdą do skutku. Decyzja należy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, ale jest dużo oddolnej inicjatywy i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną wprowadzone przynajmniej niektóre zmiany w finansowaniu domów pomocy społecznej. Zmiany mogą dotyczyć przede wszystkim finansowania domów pomocy społecznych przez NFZ i kwestii wynagrodzenia pielęgniarek, ale także sposobu zatrudnienia pracowników pozamedycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *